FORMANDENS BERETNING 2023

Generalforsamling Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening
tirsdag d. 7. marts på Den gamle Gaard, Holkegade 1, 5600 Faaborg.

Her kan du læse den skriftlige version af formanden Ditlev Berners beretning.

Beretningen blev holdt mundtligt.