NYT FRA BESTYRELSEN

Opdatering fra Faaborg Kulturhistoriske Museumsforenings bestyrelse:

Forretningsorden for Bestyrelsen

Referat Bestyrelsesmøde september 2022

Referat Bestyrelsesmøde juni 2022

Referat Bestyrelsesmøde maj 2022

Bestyrelsesmedlemmer:

Ditlev Berner – Formand
Esben Rasmussen – Næstformand
Kirsten Svensson
Kai Hansen
Niels Justesen
Laura Ricks
Jens G. Friis
Janne Laursen – Suppleant